(ACN / Redacció) L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona participa en un projecte europeu que crearà eines d’intel·ligència artificial que facin més comprensibles les informacions per participar en debats democràtics. Les eines creades en el marc del projecte europeu iDEM, liderat per la UPF, aniran dirigides a persones amb dificultats de comunicació o discapacitat intel·lectual.

L’institut remarca que actualment nombrosos col·lectius socials continuen exclosos. Per exemple, prop de 800.000 ciutadans de 16 estats membres de la UE no van poder participar en les eleccions europees del 2019 per barreres com l’accessibilitat limitada dels col·legis electorals o la insuficiència d’informació accessible sobre els candidats i els debats, segons la Comissió Europea. En el projecte iDEM, que s’ha iniciat aquest mes de gener i tindrà una durada de tres anys, hi participen 10 socis més de diferents països europeus, i disposa del finançament del programa Horizon de la UE, que hi aportarà tres milions d’euros.

Es dissenyaran eines basades en les necessitats dels usuaris

iDEM parteix d’un enfocament centrat en l’usuari i, abans de desenvolupar les eines d’IA, es duran a terme sessions de treball amb prop de 20 persones de col·lectius actualment exclosos dels processos democràtics. Aquestes sessions contribuiran a detectar quin és l’origen de les dificultats de comprensió de les informacions sobre assumptes públics. A partir d’aquest diagnòstic, el projecte contribuirà a la innovació dels espais democràtics perquè siguin més inclusius, deliberatius i participatius. “Aquest tipus d’iniciatives són clau per garantir que totes les persones, amb independència de les seves capacitats, gaudeixin plenament dels seus drets de ciutadania“, assenyala la regidora de Salut, Persones amb Discapacitat i Estratègia contra la Soledat, Marta Villanueva.

En primer lloc, es dissenyaran eines que els facilitaran la lectura i comprensió de documents públics i, en segon lloc, unes altres per a ajudar-los en la generació dels seus propis missatges i a transmetre els seus punts de vista i opinions. Les eines estaran disponibles inicialment en quatre llengües: català, castellà, italià i anglès.