barcelona-deep-tech

(ACN/Redacció) Barcelona Deep Tech Node ha concedit els ajuts Proves de Concepte a cinc projectes de recerca científica de la UAB, la UB i la UPC. Els projectes, que han estat seleccionats per un grup d’experts, busquen donar resposta a grans problemes de la societat com el canvi climàtic, la sequera i la cura de malalties. L’objectiu de l’Administració és accelerar l’estat de maduració de les tecnologies desenvolupades per a la seva sortida al mercat.

La iniciativa és fruit d’una aliança entre l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, i cinc universitats. Els ajuts, 225.000 euros en total, permetran la realització d’estudis de mercat, la formalització de patents i la presentació a fòrums d’inversió.

Els projectes seleccionats

Els projectes de recerca seleccionats per a les Proves de Concepte han estat: 

  • ResisChip, de la UAB. Cerca una nova tecnologia per a la detecció ràpida i precisa de les resistències bacterianes a un cost assequible. Parteix de la combinació d’un xip d’àcid ribonucleic d’alta sensibilitat i la detecció ràpida amb un anticòs patentat pel grup que permet identificar milers d’espècies bacterianes i gens de resistència a partir de les mostres clíniques. 
  • Neuroresolució, de la UAB. Proposa una nova estratègia terapèutica per als traumatismes que afecten el sistema nerviós central i les malalties degeneratives, com ara la lesió medul·lar aguda (LME), l’esclerosi múltiple (EM) i l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), a partir de l’administració de maresines, mesuradors lipídics que estimulen els programes naturals que condueixen a la resolució de la inflamació. 
  • N2B2, de la UPC. Permet encendre i apagar els sistemes de calefacció o refrigeració d’un edifici en el temps òptim mitjançant control predictiu. Per fer-ho requereix dades històriques de quatre paràmetres. 
  • CPC2, de la UPC. Proposa combatre el càncer d’os amb líquids tractats amb gas plasma (PTL), una teràpia innovadora menys agressiva però altament eficient que dona la possibilitat de regenerar el teixit ossi afectat.
  • Hyperreactivity, de la UB. Una solució innovadora per al tractament d’aigües residuals a través d’un reactor electroquímic tubular. Els radicals hidroxil i d’altres agents oxidants cogenerats en aquest reactor són capaços de destruir tant els microorganismes (bacteris, virus, protozous) com els microcontaminants orgànics (fàrmacs, pesticides, colorants, contaminants industrials) i aconseguir un nivell òptim d’aigua tractada.