(ACN) El sou mitjà dels ciutadans residents a Barcelona va ser de 33.837 euros bruts anuals, segons l’últim informe anual de salaris de l’Ajuntament. En termes nominals, això suposa un increment del 4,7 % respecte al 2021, però la forta inflació ha suposat “una pèrdua de capacitat adquisitiva” de l’1,2 % respecte als nivells prepandèmia.

La situació és pitjor per a les dones, que cobren menys que els homes de mitjana: el seu salari és un 17,1 % inferior al dels homes. L’Ajuntament destaca “que la bretxa salarial de gènere s’ha reduït uns vuit punts percentuals al llarg de la darrera dècada” i que l’increment del salari mínim interprofessional (SMI) les ha beneficiat.

De mitjana, els salaris dels residents a Barcelona són un 6,2 % més elevats que els dels de l’àrea metropolitana, un 15,4 % més alts que a Catalunya i un 26,4 % més que al conjunt de l’estat espanyol.

Més bons salaris per als joves

Segons l’Ajuntament de Barcelona, els augments del SMI han afavorit els joves i les diferències salarials intergeneracionals s’han reduït durant el 2022. Fins als 24 anys, els joves tenen un sou mitjà per sota dels 17.000 euros bruts anuals, però han registrat un increment salarial del 9,4 % respecte al 2021 i han aconseguit un lleuger augment de la capacitat adquisitiva (1,7 %). En comparació amb l’època prepandèmica, els que tenen menys de 25 anys tenen un 10,7 % més de poder adquisitiu.