(ACN/Redacció) Un estudi de l’Institut Metròpoli preveu que 70.000 persones marxaran de l’àrea metropolitana a zones rurals en els propers cinc anys. Això significa un 30 % dels que preveuen canviar de municipi de residència. L’informe també xifra en 16.300 els desplaçaments cap a zones rurals de Catalunya l’any 2021, una mica per sota del pic del 2020, quan amb la pandèmia 17.000 persones van migrar a zones menys densament poblades.


Famílies joves que busquen millorar

Segons l’estudi, el gruix de les persones que es mouen de la ciutat al camp són famílies joves que busquen millorar l’habitatge i l’entorn residencial. Gairebé la meitat de la població que abandona la ciutat per anar a viure a àrees semidenses i rurals ho fa principalment per millorar l’habitatge i/o l’entorn residencial (47,3 %), mentre que un 35,4 % ho fa per formar una llar o altres motius familiars. En un 8,1 % dels casos es fa per motius laborals, en un 7,5 % per motius econòmics o forçats relacionats amb l’habitatge.

A tot Catalunya els canvis residencials a àrees rurals suposen el 10,3 % del total, mentre que aquesta xifra és menor a la regió metropolitana de Barcelona, on només un 2,4 % del conjunt de migracions van ser de la ciutat al camp. Al 2021 van ser 2.659, mentre que el 2019 es van registrar 2.403 i el 2015 1.802. La població que realitza aquest tipus de canvis residencials és majoritàriament autòctona (88,5 %), amb una edat mitjana de 36 anys.