app

El sindicat Satse denuncia que les infermeres i llevadores de l’Hospital Universitari Dexeus (les Corts) pateixen una “greu situació de sobrecàrrega laboral”. En concret, argumenten que no es respecten les ràtios mínimes, tant a les plantes com a la sala de parts, i atribueix la sobrecàrrega laboral i la fatiga del personal a l’alta demanda assistencial. Segons Satse, la problemàtica de manca de personal es generalitza a totes les plantes de l’hospital i afecta també els pacients.

En aquest context, el sindicat insta a l’aprovació urgent de la Llei del pacient a escala estatal per establir ràtios mínimes obligatòries per a tots els centres sanitaris. “És crucial per garantir una atenció de qualitat, amb una plantilla ajustada a les necessitats de cada centre, servei i torn”, defensen en un comunicat.

Afectacions a la sala de parts

Segons Rita Madureira, delegada de Satse, l’empresa va dur a terme durant l’estiu una reestructuració de la sala de parts que ha implicat la substitució d’una de les dues infermeres del torn de nit per una auxiliar d’infermeria. Així, la sala de parts, amb tres llevadores i una dotació d’infermeres “insuficient“, lamenta no pot satisfer la demanda actual. A banda, Madureira destaca que els professionals també veuen com se’ls denega l’accés a vacances o dies personals perquè el centre, diu el sindicat, no disposa del personal suficient per cobrir aquests períodes.

Manca estructural de personal d’infermeria

Satse recorda que la falta d’infermeres és generalitzada a tot Catalunya, i que els centres haurien de millorar les condicions laborals per fidelitzar als professionals. Una denúncia que arriba dies després que un altre sindicat, el d’Infermeres de Catalunya, hagi suspès la vaga indefinida que han fet per denunciar les condicions del conveni i demanar un major reconeixement.